Bełchatów, Poręby 4abiuro@zito-budownictwo.pl501 531 722

Rozsączanie

Rozsączanie to podstawowa funkcja systemów HD Blok. Woda deszczowa podczas opadów atmosferycznych zbierana jest z dachów i innych utwardzonych powierzchni i odprowadzana do systemu HD Blok, gdzie ulega powolnemu przesączaniu do gruntu.  Pojemność zbiorników (ilość kostek) HD Blok jest projektowana zależnie od wielkości powierzchni, z których chcemy odprowadzić wodę deszczową oraz przepuszczalności gruntu, w którym są one zainstalowane. Instalacja rozsączeniowa HD Blok realizuje dwa podstawowe cele, dla których została stworzona, tj.:

  • brak konieczności odprowadzania wody deszczowej do kanalizacji - a zamiast tego ponowne skierowanie jej do ekosystemu poprzez przesączanie do gruntu,
  • możliwość zmagazynowania dużej ilości wody nawet podczas gwałtownych opadów, a dzięki temu zapobieganie podtopieniom.

Wytrzymałość HD Blok ze względu na ich konstrukcję i materiał, z którego zostały wykonane umożliwia ich ulokowanie pod powierzchnią terenu, który może być normalnie użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, na przykład na parkingi, place składowe, tereny zielone.

schemat.jpg

1 - Woda z opadów atmosferycznych

2 - Woda z rynien spustowych

3 - Grunty utwardzone, trawniki

4 - Strefa przesączania

5 - Geowłóknina

6 - Moduły HD Blok

7 - Rozsączanie

Zamów >>

Projektowanie stron internetowych Master-NET | 31500 odwiedzin
Powrót